Kenmerken burn out

Definitie burn out

Het gevoel van leegte, opgebrand, extreem moe en ongemotiveerd te zijn.

Uitleg kenmerken burn out

Kenmerken burn out: een emotionele en lichamelijke uitputting, het verlies van motivatie, een cynisch, negatieve kijk hebben op alles en iedereen uit de werkomgeving en een verminderd zelfvertrouwen in het eigen kunnen ervaren.

Kenmerken burn out

Oorzaak kenmerken burn out

Langdurige stress ligt vaak aan de basis van kenmerken burn out. Het werk loopt meestal niet zoals de persoon eerst had verwacht, het voldoet niet aan het ideale verwachtingspatroon. Stress wordt veroorzaakt door de hoge eisen die het werk of de omgeving aan de persoon stelt.

Deze persoon begint met goede intenties en levert grote inspanningen, maar wordt er te weinig voor geapprecieerd of beloond en het wordt allemaal te veel.

Aanvang kenmerken burn out

Het verminderde prestatieniveau roept negatieve gevoelens op zoals teleurstelling en frustratie waardoor men sceptisch wordt over het nut van de geleverde arbeid. Deze negatieve emoties zijn beginnende indicatoren van kenmerken van burn out.

Daarom is het belangrijk om gehoor te geven aan deze negatieve emoties, dit ter sprake te brengen om verdere achteruitgang te vermijden.

Genoeg ontspannen

Genoeg ontspannen

We weten allemaal dat we genoeg moeten ontspannen. Je drinkt elke dag een glaasje verveinethee, je doet aan yoga en doet aan meditatie? Goed begin! Maar: genoeg slapen en periodes van échte rust zonder werk inlassen zijn cruciaal. Niemand is veilig van de donkere geest van de burn-out; en vaak is het te laat als je de eerste symptomen begint te voelen.